Doen jullie ook mee aan Nispen Inspireert!?

22 september 2018

In de weekenden van 7-8- en 14-15 september 2019 gaan wij de vijfde editie van het festival Nispen Inspireert! organiseren. Eerder dit jaar  hebben we al gemeld dat we als thema gekozen hebben voor ‘De Kunst van Vrijheid´. Hiermee sluiten we aan bij het gegeven dat het volgend jaar op 26 oktober 75 jaar geleden is dat Nispen werd bevrijd. Rond het gekozen thema zal er traditiegetrouw een expositie van Nispense kunstenaars georganiseerd worden in de kerk, aangevuld met een randprogramma bestaande uit diverse culturele activiteiten zoals muziek, erfgoed, enz. op verschillende locaties in Nispen. Tevens zal er weer een gezamenlijk kunstwerk worden gerealiseerd. Uiteraard is het de bedoeling dat ook de leerlingen van basisschool de Linde bij het evenement worden betrokken. Over het thema Leven in vrijheid lijkt van zelfsprekend maar dat is het niet. De Nispenaren hebben dit zelf ervaren tijdens de periode van de Tweede Wereldoorlog. De strijd die geleverd moest worden om de vrijheid te herwinnen, vergde ook in ons dorp menselijke offers en bracht verwoesting met zich mee. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat voor Nispen na de bezetting van 1940, de vrijheid kwam en dit jubileumjaar is een passende aanleiding om stil te staan bij de bevrijding en vrijheid. Want wie nieuws- en krantenberichten volgt weet dat ook in deze tijd vrijheid op tal van manieren en in tal van landen onder druk staat. Beoefenaars van kunst hadden en hebben op sommige plaatsen nog steeds te maken met de onvrijheid om actief te zijn. Niet voor niets dat in een land als Duitsland de vrijheid van kunst als een recht in de grondwet is opgenomen. En uiteindelijk maak je als kunstbeoefenaar gebruik van de artistieke vrijheid: zelf bepalen hoe je de werkelijkheid benadert, welke materialen je gebruikt of waardoor je je hebt laten inspireren. Vrijheid is essentieel om kunst te kunnen scheppen. ‘Kunst’ en ‘vrijheid’ twee onderwerpen die alles met elkaar te maken en, samen met de historische context van 75 jaar bevrijding, voor ons de basis vormen voor meerdere activiteiten tijdens Nispen Inspireert! 2019. Wij hopen dat veel (oud)dorpsgenoten door dit thema geïnspireerd worden om mee te doen aan Nispen Inspireert! 2019.  Samen maken we er iets moois van Het bestuur heeft eerder deze maand al de eerste ideeën besproken maar net zoals vorige keren zoeken we voor het festival ook nadrukkelijk de samenwerking met zoveel mogelijk Nispense verenigingen. Juist door elkaar aan te vullen en afstemming te zoeken kunnen we als Nispen een mooi totaalprogramma voor de twee weekenden opstellen wat het nodige publiek kan trekken. Daarom vragen we de Nispense verenigingen om eens na te denken of zij mogelijkheden zien om een bijdrage te leveren aan het programma met een activiteit. Laat het ons weten! Je kunt daarvoor contact opnemen met onze stichting via de telefoon of e-mail (zie verderop voor deze gegevens). Zoals we al aangaven vormt ‘75 jaar bevrijding’ de aanleiding voor ons thema en zullen we daar op bepaalde manieren ook bij stilstaan. Maar de daadwerkelijke herdenking en viering van 75 jaar bevrijding van Nispen zal rondom 26 oktober 2019 plaatsvinden waarbij andere organisaties het voortouw nemen. Denkers en doeners gevraagd! Uiteraard kunnen wij daarnaast ook altijd mensen gebruiken die mee willen denken en doen bij de voorbereiding of willen helpen tijdens het evenement. Heb je goede ideeën voor ons festival? Of ben je niet zo’n denker maar meer een doener? Alle hulp is welkom. Uiteraard mag je ook de bestuursleden van onze stichting benaderen als je eerst wat meer wilt weten over de hulp die wordt gevraagd. Voor meer informatie en aanmelding: tel. 06 –  108 268 45 of via info@cultureelnispen.nl. Wij hopen op veel positieve reacties!
STICHTING CULTUREEL NISPEN