Afscheid en welkom bestuursleden

21 mei 2018

Afgelopen woensdag 16 mei was een belangrijk moment in het bestaan van onze stichting. Op deze avond werd tijdens de bestuursvergadering afscheid genomen van Nicole Roeken, Bert Jacobs en Gerard Uijtdewilligen. Nicole maakte sinds 2010 deel uit van het bestuur, Bert en Gerard waren vanaf het allereerste begin in 2008 betrokken bij Stichting Cultureel Nispen, en zelfs daarvoor nog bij de organisatie waaruit onze stichting is voortgekomen: de Commissie Nispen Feest! die in 2005 werd opgericht. Voorzitter Richard Konings had voor elk van de drie scheidende bestuursleden een dankwoord en de waardering voor hun werkzaamheden afgelopen jaren werd nogeens onderstreept met een paar passende cadeautjes. Op deze avond konden we ook vier nieuwe bestuursleden benoemen, namelijk Joannie van de Sanden, Ankie Roeken, Annemarie Leijdekkers en Toon van Wesel. Wij zijn blij dat er weer Nispenaren gevonden konden worden die de komende tijd deel willen uitmaken van de stichting om mee te denken en mee te organiseren. Ook langs deze weg willen wij Nicole, Bert en Gerard nogmaals danken voor hun inzet voor de stichting afgelopen jaren en wensen onze nieuwe bestuursleden veel succes en gezelligheid toe!
STICHTING CULTUREEL NISPEN