Tien jaar Cultureel Nispen

1 april 2018

Vandaag bestaat onze stichting precies tien jaar! Activiteiten die werden georganiseerd als onderdeel van Nispen Feest! inspireerden een aantal Nispenaren een organisatie op te richten die ook in de toekomst bepaalde evenementen mogelijk zou kunnen maken. Dit werd Stichting Cultureel Nispen. Op 1 april 2008 proostten wij bij de notaris op het oprichten van onze organisatie. Het ‘stekje’ dat toen werd geplant, is afgelopen tien jaar in de Nispense bodem tot bloei gekomen. We hebben in deze periode meerdere uiteenlopende activiteiten georganiseerd, variërend van Pleinfeest tot cultuurhistorische wandelingen. Maar onze belangrijkste activiteiten zijn de driejaarlijkse edities van Nispen Inspireert! De foto’s elders op deze website laten een kleurrijke schakering van ons werk zien. Samenwerken met inwoners en Nispense organisaties is daarbij altijd belangrijk geweest. Onze stichting wil hierin graag een faciliterende rol spelen. En zo lang daar voldoende behoefte aan blijft én er mensen zijn die hierbij als kopgroep willen fungeren, willen we na dit tweede lustrum doorgaan met onze werkzaamheden. In de voorbije jaren hebben diverse dorpsbewoners via een bestuursfunctie meegeholpen met het bedenken en realiseren van activiteiten. En gelukkig, nu we afscheid nemen van een drietal bestuursleden, hebben we weer nieuwe Nispenaren kunnnen vinden die een bijdrage willen gaan leveren. Meer daarover volgt in de loop van volgende maand. Vandaag is het dus voor onze stichting een speciale dag. Wij kijken met een goed gevoel terug naar tien jaar Cultureel Nispen en willen iedereen van harte bedanken die, op wat voor manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan het ‘floreren’ van ons werk. Bedankt! Waardeert u onze werkzaamheden? En wilt u graag dat wij ook door kunnen gaan met onze activiteiten? Vergeet ons dan niet bij het uitbrengen van uw stemmen in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne!
STICHTING CULTUREEL NISPEN