Uitbreiding gezocht voor bestuur stichting

17 januari 2018

Onze stichting bestaat dit jaar 10 jaar. Dat is alweer best een tijdje en dan is het natuurlijk ook niet gek dat er na een aantal jaren leden van het bestuur zijn die aangeven dat zij hun inzet voor de stichting willen gaan beperken of beëindigen. Op dit moment bestaat ons bestuur uit 8 personen, van wie 3 mensen te kennen hebben gegeven dit jaar - om uiteenlopende redenen - hun rol als bestuurslid te willen gaan stoppen. Graag zien wij deze komende ‘vacatures’ weer ingevuld! Over onze stichting Stichting Cultureel Nispen bestaat uit een enthousiaste groep mensen met een groot hart voor Nispen die activiteiten organiseren op cultureel gebied en dat in de breedste zin van het woord. In de voorbije jaren hebben wij onder meer culturele wandelingen georganiseerd en verschillende keren het Nispens Pleinfeest. Samen met andere organisaties hebben wij ook enkele jaren de activiteit Popworkshops voor de dorpsjeugd mogelijk gemaakt. De hoofdactiviteit van onze stichting is het evenement Nispen Inspireert! waarvan de expositie in de kerk een belangrijke pijler vormt. Door te werken als een stichting is het gemakkelijker om inkomsten en bijdragen te verwerven en biedt het de mogelijkheid om gemakkelijker samen te werken met alle inwoners en organisaties uit Nispen. Samenwerking vinden wij belangrijk en waar mogelijk trachten wij om contacten te leggen met de verschillende Nispense verenigingen. Zo is onze stichting ook ontstaan, als samenwerkingsverband van mensen uit allerlei Nispense verenigingen die eerder betrokken waren bij de organisatie van Nispen Feest! in 2007. Hoeveel tijd kost het bestuurswerk? Als bestuur komen wij enkele malen per jaar bij elkaar. In de jaren dat we weinig of niets organiseren is dit bijvoorbeeld een keer of drie. In het jaar dat we Nispen Inspireert! voorbereiden (een driejaarlijkse activiteit) is dat wat vaker. Onze vergaderingen staan vooral in het teken van activiteiten voorbereiden en zaken afstemmen. Wat we aan concrete activiteiten oppakken wordt ook bepaald of er vanuit het bestuur genoeg ambitie en tijd voor is dan wel dat er voldoende vrijwilligers voor te vinden zijn. Het is dus zeker niet zo dat je als bestuurslid van onze stichting ´overladen´ wordt met allerlei (vergader)verplichtingen. Geen bestuursfunctie maar wel op een andere manier actief? Een organisatie kan niet zonder bestuur, vandaar ook deze oproep. Gezien het feit dat we een stichting zijn en dus geen leden kennen, maakt dat des te belangrijker dat daar voldoende mensen deel vanuit maken. Maar mocht je dat toch niet zien zitten en wel graag actief willen zijn als vrijwilliger voor onze stichting? Ook daar zijn we uiteraard blij mee! Interesse of meer weten? Misschien lijkt je het bestuur van Stichting Cultureel Nispen wel wat of twijfel je nog en wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Je kunt ons bereiken via het e-mailadres van de stichting, via onze Facebookpagina of met een van de leden van ons bestuur. Dit geldt ook wanneer je je enkel beschikbaar wil stellen als vrijwilliger. Wij hopen dat er meerdere Nispenaren zullen reageren!
STICHTING CULTUREEL NISPEN