Onze plannen voor 2018-2019

13 januari 2018

Vorige maand is het bestuur van onze stichting bij elkaar geweest om te praten over onze plannen in 2018 en 2019. Volgend jaar gaan we in september in ieder geval weer een nieuwe editie van Nispen Inspireert! organiseren. Net zoals vorige keren zoeken we daarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties in Nispen. Op cultureel gebied zal Nispen in 2019 in ieder geval grotendeels in het teken staan van het 100-jarig bestaan van toneelvereniging Onderling Kunstgenot. Dat gegeven zal ook een belangrijk uitgangspunt vormen voor de verdere invulling van Nispen Inspireert! Inmiddels zijn daarover recent de eerste contacten gelegd tussen beide organisaties. Bovendien is er het voornemen dat wij op onze beurt medewerking zullen gaan verlenen aan een activiteit van de jubilerende vereniging. Na de goed verlopen kunstmarkt in 2017, hebben wij tevens gesproken over het organiseren van een editie 2018 van deze activiteit. Op dit moment hebben wij daarover nog geen definitief besluit genomen. Er vinden dit jaar al zeer veel activiteiten in Nispen plaats waardoor het lastig wordt een geschikte datum te vinden. Een andere optie is dat we eventueel deze activiteit laten samenvallen met een ander evenement. Wij verwachten in maart hierover verder uitsluitsel te kunnen geven. Hebt u opmerkingen of suggesties? Wij horen het graag! U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres van de stichting, via onze Facebookpagina of met een van de leden van ons bestuur.
STICHTING CULTUREEL NISPEN