Carla Brosens-Dekkers nieuw bestuurslid

15 januari 2017

Tijdens de eerste vergadering van het bestuur van Stichting Cultureel Nispen dit jaar is Carla Brosens-Dekkers benoemd tot nieuw bestuurslid. Carla was afgelopen jaar al nadrukkelijk betrokken bij de organisatie van Nispen Inspireert! Wij wensen haar veel succes en zien uit naar een prettige samenwerking. Verder heeft het bestuur de financiële resultaten over afgelopen jaar besproken en vastgesteld. Tevens is geconcludeerd dat het project Popworkshops vanwege diverse omstandigheden, waaronder het gebrek aan animo bij de Nispense jeugd, als beëindigd moet worden beschouwd. De voorbije jaren heeft onze stichting dit project ondersteund. Het bestuur heeft ook gesproken over een te organiseren activiteit in 2017. U zult daar nog meer over vernemen.
STICHTING CULTUREEL NISPEN