Vanaf 10 september kuieren en kwissen

5 september 2016

Wanneer komende zaterdag Nispen Inspireert! begint, kunt ook een week lang meedoen aan de Kuierkwis door de dorpskern van Nispen. Wandelend door verschillende straten komt u op een twintigtal plaatsen borden tegen. Deze borden vertellen iets meer over de oorsprong van bepaalde straatnamen, objecten en panden. Een activiteit die aansluit op het thema van Nispen Inspireert! dit jaar: Heerlijckheijd in beweging. Aan de wandeling is een prijsvraag verbonden. Door het zoeken naar letters op de borden en de uitkomst van deze zin aan te vullen, kunt u meedingen naar een prijs. De deelnameformulieren voor de Kuierkwis zijn vanaf 10 september verkrijgbaar bij café Tivoli aan het Kerkplein en bij de informatietafel van Stichting Cultureel Nispen tijdens de openingsuren van de expositie in de kerk. U kunt het prijsvraagformulier en de plattegrond voor de wandeling ook downloaden vanaf 10 september via de website ni2016.cultureelnispen.nl. Op die website vindt u uitgebreidere informatie over de Kuierkwis en alle andere activiteiten in het kader van Nispen Inspireert! U kunt de wandeling maken zonder aan de kwis mee te doen maar wij zouden het wel leuk vinden dat veel Nispenaren en andere belangstellenden meedoen aan de prijsvraag. De 20 borden worden uiterlijk vrijdagavond op de verschillende locaties in het dorp geplaatst. De bedoeling is dat deze tot en met zondag 18 september blijven staan. Wij hopen dat omwonenden van de locaties waar de borden worden geplaatst een oogje in het zeil willen houden op de borden en bij onverhoopte vernieling of verdwijning dit laten weten aan onze stichting. Alvast bedankt voor uw medewerking en veel wandel- en kwisplezier!
STICHTING CULTUREEL NISPEN