Iedereen welkom bij opening Nispen Inspireert!

28 augustus 2016

Over veertien dagen start de editie 2016 van Nispen Inspireert! Op 10 september kunt u in de ochtend al op enkele locaties terecht voor Open Monumentendag maar de officiële opening van Nispen Inspireert! is die dag om 13.30 uur bij en in de H. Maria Hemelvaartkerk. Dan zal de expositie in de kerk worden geopend en wordt het groepskunstwerk op een passende manier onthuld. Iedereen, en uiteraard diegenen die op of een andere manier hun medewerking hebben verleend of verlenen aan Nispen Inspireert!, is van harte welkom om deze opening bij te wonen. Wij zien uw graag op het Kerkplein waarna we om 13.30 uur gezamenlijk de kerk binnengaan voor het verdere programma. Uitgebreide informatie over alle programmaonderdelen van Nispen Inspireert! Heerlijckheijd in beweging vindt u op ni2016.cultureelnispen.nl. Tot ziens op 10 september!
STICHTING CULTUREEL NISPEN