Stichting ontvangt bedrag uit Rabobank Coöperatiefonds

16 juli 2016

Afgelopen dinsdag mocht onze stichting een mooi bedrag uit het Coöperatiefonds van Rabobank Zuidwest-Brabant ontvangen voor de 2016-editie van ons project Nispen Inspireert! De uitreiking van de cheque met een bedrag van € 2.000 vond plaats in de Rabobank Galerie van schouwburg De Kring in Roosendaal. Het bedrag vormt een welkome financiële bijdrage om alle uitgaven voor ons project te kunnen bekostigen en laagdrempelig te houden. Wij zijn Rabobank Zuidwest-Brabant uiteraard zeer dankbaar voor deze mooie schenking! Alle informatie over Nispen Inspireert! vindt u op ni2016.cultureelnispen.nl.
STICHTING CULTUREEL NISPEN