En weer bedankt voor uw steun!

26 april 2016

Afgelopen vrijdag was een vertegenwoordiging van onze stichting aanwezig bij de uitreiking van de cheques in in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne. Onze stichting was een van de vele organisaties in het werkgebied van Rabobank Zuidwest-Brabant waarop Rabobankleden hun stem konden uitbrengen. Ofschoon wij als stichting maar een beperkte achterban hebben in vergelijking met veel verenigingen, wisten we toch nog de nodige stemmen te vergaren. Dit resulteerde in een leuk bedragje van ruim 143 euro. Hoe bescheiden ook, we kunnen het goed gebruiken voor de activiteiten van onze stichting. Graag willen wij de Rabobank en iedereen die op ons gestemd heeft bedanken! Meer informatie over de uitslag van de Clubkascampagne vindt u op: https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/zwb/clubkas_campagne/
STICHTING CULTUREEL NISPEN