Deelnemers gezocht voor Kunstmarkt à la Montmartre

15 april 2016

Als onderdeel van het culturele evenement Nispen Inspireert! organiseren wij, met medewerking van Stichting Openluchttheater Nispen, op zondag 11 september aanstaande een kunstmarkt bij de Turftuin en het Openluchttheater aan het Sprengepad. Op het parkeerterrein komen kraampjes waar kunstenaars hun werk te koop aanbieden, er is live muziek en mogelijk ook levende standbeelden en kunstenaars aan het werk. Wij zijn op zoek naar geìnteresseerden die willen deelnemen aan deze kunstmarkt. De kunstmarkt begint om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Het inrichten van de kramen kan vanaf 10.00 uur. De huurprijs van een kraam bedraagt € 35 (inclusief 2 consumptiebonnen). Deze kosten moeten vóór 10 augustus 2016 zijn voldaan via overschrijving op IBAN rekeningnummer NL49 RABO 0110 0200 65 t.n.v. Stichting Cultureel Nispen, o.v.v. KUNSTMARKT. Het is mogelijk dat twee kunstenaars samen een kraam huren. De kramen zijn voorzien van een overkapping en een uitstalblad (4x1m) op schragen. Op het terrein is een elektriciteitsaansluiting. De deelnemer zorgt zelf voor alle overige benodigdheden. Ook als u interesse heeft om bij het openluchttheater bezig te zijn met schilderen, tekenen o.i.d. kunt u zich hiervoor aanmelden. Een werkplek (grondplaats 2x2 m) is gratis (inclusief 2 consumptiebonnen), maar daar mogen enkel kunstwerken verhandeld worden die op de dag zelf ter plaatse gemaakt zijn. De kunstenaar zorgt zelf voor alle benodigde materialen (krukje, ezel, enz.). Aanmelden kan tot 1 augustus 2016 via het mailadres: cambrosens@hotmail.com. De verdeling van de kramen en werkplekken gebeurt op volgorde van aanmelding. Indien u gebruik wenst te maken van elektriciteit, kunt u dit bij aanmelding aangeven.Deelname aan de kunstmarkt is op eigen risico. Stichting Cultureel Nispen, noch Stichting Openluchttheater Nispen is aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van derden. Ook waneer u andere personen kent die mogelijk interesse hebben om deel te nemen, vernemen wij dat graag. Meer informatie over het programma van Nispen Inspireert! vindt u hier.
STICHTING CULTUREEL NISPEN