Deelnemers gezocht voor expositie

24 januari 2016

Zoals bekend gaan we op 10-11- en 17-18 september 2016 een nieuwe editie van het festival Nispen Inspireert! organiseren. Daarbij zal er traditiegetrouw een expositie van Nispense kunstenaars (inwoners en oud-inwoners) georganiseerd worden in de kerk. Alle deelnemers van de expositie in 2013 worden uitgenodigd om ook deze keer weer deel te nemen. Ook (oud-)Nispenaren die nog niet eerder hebben geëxposeerd mogen zich uiteraard aanmelden. , De tentoonstelling wordt verder aangevuld met een randprogramma vol zang, dans, muziek, erfgoed, enz. op verschillende locaties in Nispen. Omdat het werken met een thema in 2013 ons goed bevallen is, doen we dat ook deze keer. We hebben gekozen voor ‘Heerlijckheijd in beweging’. Wij zouden het op prijs stellen indien de deelnemers komende maanden aan de slag willen gaan voor een nieuw kunstwerk dat gebaseerd is op het thema. Maar u kunt ook deelnemen door werk beschikbaar te stellen dat u sinds september 2013 heeft gemaakt of met ouder werk dat u nog niet eerder heeft geëxposeerd tijdens Nispen Inspireert! Voor meer informatie over het thema, klik hier. Om zoveel mogelijk geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om te kunnen exposeren, de beperkte beschikbare ruimte en om een mooie afwisselende tentoonstelling te hebben, mag iedere deelnemer maximaal drie werken inleveren.  Indien u uw medewerking wilt verlenen aan de expositie, vernemen dat wij graag uiterlijk 5 juni 2016. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Inge Aerden (Dorpsstraat 26, 4709 AC Nispen, tel. 0165 - 365 210),  of Gerard Uijtdewilligen (Prins Bernhardstraat 12, 4709 AV Nispen, tel. 0165 - 365 512) dan wel via het e-mailadres exponi2016@cultureelnispen.nl. Ook voor nadere informatie kunt u met deze personen contact opnemen. Om van Nispen Inspireert! ook in 2016 weer een succes te maken, hebben we voldoende hulp nodig om alles te kunnen voorbereiden. Dit geldt ook voor de expositie. Mogelijk hebt u interesse om hieraan een bijdrage te leveren zoals bij opbouwen en inrichten van de tentoonstelling, enz. enz. Hebt u daar belangstelling voor? Laat het ons weten! Ook hiervoor kunt u contact opnemen met bovengenoemd personen. De eerdere exposanten worden eveneens per brief worden uitgenodigd voor deelname. Hebt u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u zich uiteraard toch aanmelden!
STICHTING CULTUREEL NISPEN