Nispen Inspireert! 2016: ‘Heerlijckheijd in beweging’

17 juni 2015

In de weekenden van 10-11- en 17-18 september 2016 gaan wij de vierde editie van het festival Nispen Inspireert! organiseren. Omdat het werken met een thema in 2013 ons goed bevallen is, gaan we dat ook komend jaar doen. Er is gekozen voor ‘Heerlijckheijd in beweging’. Rond dit thema zal er traditiegetrouw een expositie van Nispense kunstenaars georganiseerd worden in de kerk, aangevuld met een randprogramma vol zang, dans, muziek, erfgoed, enz. op verschillende locaties in Nispen. Tevens zal er weer een gezamenlijk kunstwerk worden gerealiseerd. Uiteraard worden ook de leerlingen van basisschool de Linde bij het evenement betrokken. Over het thema Onze heerlijckheijd is de afgelopen tijd letterlijk in beweging geweest. Sportdorp Nispen heeft tal van sportieve activiteiten ondersteund, maar het meest in het oog springend is natuurlijk de opknapbeurt van het Kerkplein en omgeving in het kader van het project ‘de Heerlijckheijd Nispen’. Tal van Nispenaren zijn daar als vrijwilliger voor in beweging gekomen. Ook kunst heeft met alles met beweging te maken. Dansen ís bewegen. De klanken van muziek ontstaan door de lucht in beweging te brengen door middel van de stem of een instrument. Toneel- en pantomimespelers gebruiken gebaren en gelaatsuitdrukkingen om hun voordracht kracht bij te zetten. In het Engels wordt een film ook wel een ‘movie picture’ genoemd, wat letterlijk vertaald ‘bewegend beeld’ betekent. Beeldend kunstenaars proberen beweging in hun (statische) werk weer te geven via optische illusie, maar ook letterlijk door het gebruik van wind-, water- en zwaartekracht, (electro)motor of zonnecel. Beweging kan ook in figuurlijke zin gebruikt worden. De 15e eeuwse Vlaamse schilder Rogier van der Weijden was misschien wel de eerste die erin slaagde om de emoties van de personages op zijn schilderstukken weer te geven. Pablo Picasso gaf met het schilderij Guernica uiting aan zijn eigen gevoelens van afkeer van oorlogsgeweld. Anderzijds brengt de kunstenaar de toeschouwer in beweging. Het Slavenkoor uit Verdi’s opera Nabucco inspireerde in de 19e eeuw het streven naar Italiaanse eenheid. Bij de première van het balletstuk Le Sacre du printemps ontstonden zelfs vechtpartijen in de concertzaal tussen voor- en tegenstanders. En is dat niet wat kunst per definitie doet: mensen ‘in beweging’ brengen? Welke gevoelens roept ‘de Heerlijckheijd Nispen’ bij jou op? Wij hopen dat veel (oud)dorpsgenoten door dit thema geïnspireerd worden om mee te doen aan Nispen Inspireert! 2016. Samen maken we er iets moois van Net zoals vorige keren zoeken we voor het festival ook weer samenwerking met zoveel mogelijk Nispense verenigingen. Juist door elkaar aan te vullen en afstemming te zoeken kunnen we als Nispen een mooi totaalprogramma voor de twee weekenden opstellen wat het nodige publiek kan trekken. Wilt u als vereniging, stichting of organisatie meedoen? Laat het ons weten! Denkers en doeners gevraagd! Uiteraard kunnen wij ook altijd mensen gebruiken die mee willen denken en doen bij de voorbereiding of willen helpen tijdens het evenement. Dus kom in beweging voor Nispen Inspireert 2016! Heb je goede ideeën voor ons festival? Of ben je niet zo’n denker maar meer een doener? Alle hulp is welkom! Je kunt je daarvoor aanmelden bij ons bestuurslid Leonie Uijtdehaag-van Terheijden, zij is te bereiken via telefoonnummer 06 – 36 22 65 31. Uiteraard mag je haar ook benaderen als je eerst wat meer wilt weten over de hulp die wordt gevraagd.
STICHTING CULTUREEL NISPEN