Stichting Cultureel Nispen actief bij Heerlijck Event

3 mei 2015

Op 30 mei a.s. wordt op initiatief van Stichting Bewonersplatform Nispen het ´Heerlijck Event´ georganiseerd in samenwerking met tal van andere Nispense organisaties. Dit evenement vindt plaats ter afsluiting van de vele werkzaamheden die tot op heden zijn verricht in het kader van het project ´De Heerlijckheijd Nispen´en als openingsfeestje ter gelegenheid van het gerenoveerde gebied rondom de kerk. Vanaf 15.00 uur begint op genoemde datum de activiteit met een spelletjesmarkt. Onze stichting zal daarbij ook een spel voor zijn rekening nemen. Meer informatie over het ´Heerlijck Event´ vindt u op www.nispeninfo.nl.
STICHTING CULTUREEL NISPEN