Breng uw stem uit op onze stichting!

22 maart 2015

Op 2 april begint de nieuwe editie van de Rabobank Clubkas Campagne. Deze actie van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht houdt in dat iedereen die lid is van deze bank vijf stemmen mag uitbrengen op het verenigingsleven in het werkgebied van de bank en die zich hebben aangemeld voor deze campagne. Net als vorig jaar heeft ook Stichting Cultureel Nispen te kennen gegeven graag van deze mogelijkheid gebruik te willen maken. Immers door het binnenhalen van stemmen, verkrijgen wij extra inkomsten die wij goed kunnen gebruiken. Ons doel daarbij is, net als vorig jaar, om deze in principe in te zetten voor de bekostiging van de Popworkshop-avonden voor de Nispense jeugd. U kunt uw stem uitbrengen van 2 tot en met 14 april a.s. Meer informatie over de Clubkascampagne vindt u op: http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/rw/clubkas_campagne/
STICHTING CULTUREEL NISPEN