Steun de Nispense organisaties financieel met uw ledenstem!

29 januari 2015

Dit voorjaar organiseert Rabobank Roosendaal-Woensdrecht voor de tweede maal de Rabobank Clubkas Campagne. Het is voor verenigingen en stichtingen de ideale mogelijkheid om aan extra inkomsten te komen door het verwerven van stemmen van leden van de Rabobank. Rabobank Roosendaal-Woensdrecht besloot een tijd geleden om niet meer over te gaan tot het sponseren en doneren van kleine bedragen aan organisaties in het werkgebied van de bank maar een jaarlijkse campagne op te starten waarbij ieder lid vijf stemmen mag verdelen aan organisaties in de gemeenten Roosendaal en Woensdrecht. Op basis van het aantal stemmen van de leden van de Rabobank komt een organisatie in aanmerking voor een groter of kleiner bedrag. Vorig jaar hebben verschillende Nispense verenigingen en stichtingen aan deze campagne meegedaan en ook komend voorjaar zal dit het geval zijn. Hoe meer Nispenaren een stem uitbrengen op een Nispense organisatie (maximaal twee stemmen per organisatie), hoe meer dit ten goede komt aan het Nispense verenigingsleven! Wij hopen dan ook dat alle dorpsbewoners die klant én lid zijn van de Rabobank hun stem ten bate van een Nispense vereniging of stichting uitbrengen. Bent u wel klant van de Rabobank maar nog geen lid? Meldt u zich dan snel alsnog voor een gratis lidmaatschap aan bij Rabobank Roosendaal-Woensdrecht zodat u uw stemmen dit voorjaar kunt uitbrengen. Waardeert uw de inzet van de Nispense verenigingen en stichtingen voor een leefbaar Nispen? Vergeet dan zeker niet uw stem uit te brengen zodat niet alleen onze stichting maar ook andere organisaties met een financiële bijdrage van de Rabobank in staat blijven om (culturele) activiteiten in Nispen (mede) te organiseren! Meer informatie over de Clubkascampagne en het aanmelden als lid van de Rabobank vindt u op: http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/rw/clubkas_campagne/
STICHTING CULTUREEL NISPEN