Vernieuwde website

10 januari 2015

Een nieuw jaar...met een nieuw gezicht voor onze stichting op internet. Onze vernieuwde website geeft meer dan in het verleden, aandacht aan het beeld

maar bevat ook veel vertrouwde onderdelen. Om praktische redenen kunt u oudere nieuwsberichten van onze stichting slechts terugvinden vanaf 2014. De

komende tijd zal de website verder worden gecompleteerd. Wij hopen in ieder geval dat de bezoekers onze nieuwe jas kunnen waarderen. Opmerkingen,

aanvullingen of verbeteringen? Wij vernemen het graag!

STICHTING CULTUREEL NISPEN